Opis

Konferencja jest podsumowaniem projektu ‘Preparation and training of human-dog teams in Dog Assisted Education and Therapy’ którego celem jest standaryzacja ścieżki szkolenia zespołu człowiek – pies do pracy w terapii i edukacji.
Na konferencji przedstawione zostaną opracowane podręczniki (bezpłatne w wersji e-book) umożliwiające zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć wizytujących, terapeutycznych i edukacyjnych z udziałem psów. Dodatkowo, pokażemy nasze doświadczenia z prowadzenia międzynarodowych kursów dla zespołów człowiek – pies.
Na konferencji obecni będą prelegenci z Polski, Norwegii, Estonii i Holandii a także innych państw europejskich. Podzielą się swoim doświadczeniem zarówno w prowadzeniu zajęć o różnej specyfice, jak i szkoleniu psów do pracy w AAI.

Jeżeli uczestnicy konferencji w ankietach poprzedzających wydarzenie wyrażą taką potrzebę, zorganizujemy warsztaty i panele dyskusyjne umożliwiające bardziej praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami.