Opis

Eden był krainą, którą Bóg stworzył na ziemi. Był to ogród, w którym Stwórca umieścił człowieka. Przez rajski ogród płynęła rzeka. Miała ona nawadniać roślinność, którą Bóg stworzył w raju. Rośliny były bujne, zielone i piękne.

Na elektroniczny harfach grali miłośnicy duchowych melodii. Wśród nich:

Piotr Bejnar / Otake Records / Warszawa
Phil Jensky aka Deaf Can Dance / Affekt / Be Kolektiv / Warszawa
Mitch / ATR Kollektiv / Poznań
Piotr Ho / Bunker Events / Warszawa
Filip Sonik / Techno Kaczka / Warszawa
Land / Turcja / Warszawa

TAX: 25/35