Opis

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych ma przyjemność zaprosić Państwa na organizowaną przez siebie Interdyscpinarną Sesję Naukową „Homo in articulo mortis. Smutek i śmierć w życiu człowieka od starożytności do czasów współczesnych”, która odbędzie się w Instytucie Historycznym UW w dniach 7-8 listopada 2019 r.

Śmierć jest nieodłączną towarzyszką życia. Nie da się mówić o śmierci abstrahując od życia i odwrotnie. Od zawsze aż po dzień dzisiejszy śmierć pozostaje dla ludzi czymś niezwykły, owianym woalem tajemniczości. Nic dziwnego, że przez wieki człowiek nadawał jej niezwykłą rangę. Wokół śmierci (i pogrzebu) powstawały specjalne obrzędy, poeci usiłowali zmierzyć się z nią miarą swojej twórczości, wreszcie chrześcijaństwo uczyniło z niej obok zmartwychwstania centralny punkt swojej wiary. Jak postrzegano śmierć w przeciągu wieków? Jak starano się jej poddać, jak usiłowano ją okiełznać? Czym była dla ludzi kiedyś, czym jest dla nas dzisiaj? Jakie piętno odcisnęła na życiu człowieka?

Ze śmiercią związany jest często smutek, choć nie jest ona jego jedyną towarzyszką. Także o nim chcemy porozmawiać podczas naszej konferencji. Gaudium et spes, luctus et angor wypełniają życie człowieka zapewne po równo. Jak człowiek radził i radzi sobie ze smutkiem? Czym jest smutek w kulturze i literaturze? Jakie miejsce zajmowała i zajmuje trwoga (i przed czym) w życiu człowieka?

Ażeby należycie zrozumieć problem konieczne jest spojrzenie nań w możliwie jak najszerszym kontekście. Ponieważ nie jest możliwe zrozumienie teraźniejszości bez należytego poznania przeszłości, istnieje głęboka potrzeba spojrzenia na zagadnienie począwszy od owego czasu kiedy wszystko się zaczęło, a więc od starożytności. Następnie przechodząc przez kolejne epoki (średniowiecze, nowożytność, wiek XIX i wiek XX) dojść wreszcie do współczesności i zmierzyć się z problemami, przed którymi stoimy dzisiaj. Problem świętości i heroizmu musimy badać z perspektywy różnych nauk aby tym głębiej w niego wejść i aby tym lepsze wyciągnąć wnioski i nowe pytania.

Pragniemy zatem zgromadzić w jednym miejscu historyków, historyków sztuki, historyków literatury, archeologów, socjologów, psychologów, antropologów, politologów, filozofów, kulturoznawców jak również prawników aby wspólnie podsumować dotychczasowe osiągnięcia i wypracować kierunki badań nad tytułowym zagadnieniem. Zapraszamy serdecznie pracowników naukowych, niezależnych badaczy, doktorantów oraz studentów.

Interesują nas zarówno ujęcia przekrojowe jak i studia przypadków. Jedne i drugie są istotne w kontekście budowania zborowej monografii (pokonferencyjnej) aspirującej do roli syntezy zagadnienia.

Wśród zagadnień, które powinny zostać podjęte przez prelegentów pozwolimy sobie zwrócić uwagę tylko na te najważniejsze:
• percepcja śmierci
• agonia, pogrzeb, pochówek (obrzędy, rytuały, instrumentarium)
• śmierć i smutek w kulturze
• prawne aspekty śmierci
• niezwykłe i zupełnie zwykłe śmierci
• symbolika śmierci i smutku
• lęk i trwoga w życiu człowieka
• filozoficzna i teologiczna refleksja nad śmiercią i smutkiem
• materialne zabytki związane z pogrzebem i pochówkiem
• kara śmierci
• kult relikwii
• życie po życiu

Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 min. Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 7 października 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o potwierdzeniu udziału w konferencji podamy do 14 października 2019 r.

Językiem konferencji jest wyłącznie język angielski. Artykuły w monografii pokonferencyjnej mogą być napisane zarówno w j. angielskim, jak i w innych językach narodowych.

Opłata konferencyjna wynosi 80 PLN (20 EUR).

Formularz rejestracyjny znajduje się pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1ICe_HESR1H0LQcK4Ztv5lT0ghLZyeXQ9NfmNo4mZiCM/edit

Informacja o terminie i sposobie płatności zostaną podane po zakwalifikowaniu się.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji za pośrednictwem profilu na Facebooku bądź poczty elektronicznej: [email protected] Informacje nt. konferencji mogą pojawiać się także na naszej stronie www.skmbh.pl